Contabilitate

Elaborarea planului de conturi personalizat in functie de specificul activitatii

Introducerea documentelor primare

Intocmirea jurnalelor de vanzari si de cumparari

Intocmirea registrului de mijloace

Inregistrarea si evidenta stocurilor

Evidenta furnizorilor si clientilor

Evidenta registrului de casa, registrelor de banca, a depozitelor bancare

Intocmirea registrului jurnal si a balantei de verficare

Intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale

Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale (tva, impozit pe profit, d394, d390, declaratia intratastat, fond de mediu si alte declaratii fiscale)

Asistenta pe parcursul controalelor de la autoritatile competente

Analiza afacerii si identificarea factorilor de risc care pot afecta bunul mers al afacerii dumneavoastre

Intocmire bilant, cont de profit si perdere, cash flow

Consultanta privind intocmirea bugetului anual

Rapoarte de management

Intocmirea de situatii sau rapoarte financiare solicitate de catre banci

Calculul indicatorilor economico-financiari necesari pentru a evalua diverse aspecte lagate de activitatea unei companii si performanta financiara cum ar fi eficienta, lichiditatea, rentabilitatea si solvabilitatea

Analiza cost-beneficiu

Consultanta privind imbunatatirea performantelor, analize de cash-flow, bugete si previziuni