Documentatie finantare autoturisme hibrid sau electrice

CONSULTANTA PENTRU REALIZAREA SI DEPUNEREA DOSARELOR

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic RABLA PLUS MASINI ELECTRICE

SUMA MAXIMA PE PROIECT:

Ecotichetul este în cuantum de:

45.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric;

20.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid;

CINE POATE BENEFICIA:

Persoane fizice, persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entitati juridice fara personalitate juridica sau organizatii profesionale care sunt organizate si isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, PFA-uri, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii care desfasoara activitati economice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice entitate definita in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.