Resurse Umane

GESTIONARE PERSONAL

Completarea si depunerea Registrului de Evidenta al Salariatilor in termenele legale

Intocmirea contractelor individuale de munca si inregistrarea lor in Revisal

Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca si inregistrarea lor in Revisal

Intocmirea incetarii si suspendarii contractului individual de munca si inregistrarea lor in Revisal

Intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara si a fiselor de post impreuna cu reprezentantii companiei

Eliberarea la cerere a adeverintelor de salariat: pentru medic, somaj, de venit, etc.


SALARIZARE

Calcul salarial

Calcul concedii de odihna, bonus, ore suplimentare, ore de noapte, etc

Inregistrare retineri, avansuri, popriri

Intocmire state de salarii si generare fluturasi de salariu

Evidentierea concediilor de odihna, abesentelor nemotivate, concediilor fara plata.

Generarea si depunerea declaratiei D112 si transmiterea online

Plasare comanda catre furnizorul de tichete de masa