Servicii Registrul Comertului

Infiintari firme

Autorizare activitati

Actualizare date de identificare

Inregistrare si autorizare punct de lucru cu Hotarare AGA/Decizie Asociat Unic

Prelungire mandat administrator conform act constitutiv

Inchidere punct de lucru

Inchidere punct de lucru si deschidere punct de lucru

Suspendarea/reluarea activitatii

Majorare capital social

Numire administrator

Revocare si schimbare de administrator

Modificare obiect de activitate

Recodificare (actualizare) obiect de activitate

Extindere obiect de activitate

Radiere obiect de activitate

Prelungire sediu social

Schimbare sediu social (in cadrul aceluiasi judet)

Schimbare sediu social in alt judet

Prelungirea duratei de functionare

Schimbare denumire firma